Feeds:
Innlegg
Kommentarer

http://www.spotify.com/en/

In need of an invite!! Anyone?

Reklamer

Q & A

  • Hva ble din favoritt 23 ting?

Ting  jeg ikke kunne fra før: Last.fm
Ting  jeg kunne fra før: Podcasting/Nett-TV

  • Har dette programmet hatt noen innvirkning på deg og dine læringsmål. Har du fått lyst til å lære mer?

Kunne mye av dette fra før, men fikk litt nyttig påfyll. Alltid interessert i å lære mer 😀

  • Er det noe som har overrasket deg i løpet av kurset, noe du synes var spesielt nyttig å lære?

Veldig greit å lære wordpress. Foretrekker denne fremfor blogger som jeg har brukt i 4 år.

  • Forslag til forbedringer av kursopplegget?

Synes dette har vært veldig greit, jeg. Instruerende poster og oppgaver. Kanskje kan opplegget oppdateres litt med hensyn på at f. eks. LibraryThing og Rollyo ikke kan limes inn i bloggen. (Java, java…) Samlingene var kanskje ikke fullt så nødvendige for min del, siden jeg fikk til det meste på egen hånd. Jeg ser selvfølgelig at disse er veldig fine for deltakere som er usikre og som trenger mer veiledning.

  • Andre tjenester du hadde ønsket å ha med i opplegget?

Kan ikke komme på noe her og nå. Man ser seg litt blind på det en allerede har vært igjennom.

Og sist, men ikke minst…

  • Dersom et nytt kurs ble tilbudt, ville du da ha ønsket å delta?

Det kommer an på innholdet, men i utgangspunktet er jeg alltid interessert i å lære ting jeg ikke kan.

Q & A:

  • hva kan bibliotek 2.o-tjenester hjelpe oss med å oppnå som vi ikke oppnår i dag?

Kontakt med nye brukergrupper. (Også med eksisterende for den saks skyld.) Vi kan gjøre oss lettere tilgjengelige og SYNLIGERE gjennom 2.0. Kan kanskje til og med være med på å forbedre bibliotek-imaget. Det hadde ikke gjort noe om vi hadde blitt oppfattet som litt «kulere» 😉

  • hvilke oppgaver er vi villige til å nedprioritere for å nå mål som handler om nye 2.0-tjenester?

Er med på å vurdere å bruke mindre tid på samlingsutvikling sånn som flere har gjort i Danmark (jf. Bibliotekdagene i Buskerud i Nord-Jylland 2009).

  • hva slags 2.0 kompetanse kan brukeren forvente at vi som bibliotekansatte har, og hvordan skal vi gjennomføre en slik kompetanseheving?

Vi bør vite hva som skjer rundt omkring i Cyberspace og hvor folk er. Kursing er bra, vi bør vel minimum være der vi er etter et 23 ting-kurs (dvs. pr. i dag, kontinuerlig oppdatering er nødvendig.) Neste kurs kan kanskje bli «23 ting til om 2.0» eller «23 ting om 3.0«? Utviklinga går raskt, så det er bare å henge med 😉

Kjipt å ikke ha TV…….. Thank God for YouTube 😉

Fin oversikt på Web 2.0 Awards. Fant en del jeg ikke har vært innom der. Om det er rett ting som vinner eller ei, er vel ganske individuelt. Antageligvis vinner greiene som er mest brukt. Er fornøyd med at Last.fm vant Musikk biten 🙂

Ser nærmere på: Im Cookedcocktail builder, ColorBlender

Har tidligere brukt Fronter og Nemea (Interafp) i studiesammenheng. Begge greie plattformer. Forutsetter selvfølgelig en PC og internettkobling, men greie i og med at man kan logge seg på fra hvor som helst, lagre oppgaver som man jobber sammen med flere på, levere oppgaver, lese mail, gå inn på oppslagstavla til et bestemt fag, opprette diskusjonsgrupper (lukkede eller åpne), chatte med lærere og medstudenter etc. etc.

23 ting-oppleggets e-læring passer meg utmerket. Selvinstruerende og gode beskrivelser på bloggen om hvordan man skal gå frem. Det aller meste er forklart på forhånd. E-læring sammenlignet med tradisjonell undervisning (oppmøte) har sine fordele at man kan lære når man vil og så fort man vil. Learning by doing er også ofte mer interessant og lærerikt enn 1.0 muntlig overlevering fra lærer til elev. Det fester seg nok bedre når man hele tiden praktisk må gjøre det man skal lære.

Siden jeg allerede har en god del erfaring med e-læring (og ikke så veldig stor interesse av kinesisk), velger jeg ikke å følge opplegget på ChinesePod men heller lese om det.

Har sett det som står om Second Life, men siden jeg vet at jeg ikke kommer til å bruke det, har jeg ikke gått til opprettelse av avatar.